درج مطلب

  
 

محمد  شیر خدا 

معاونت انضباطی 

متولد 

 

پست الکترونیکی :

وبلاگ :

 

 

سوابق تحصیلی :

 

سوابق کاری :

دبیرستان شهید چمران منطقه 2 ( معاون طرح کاد ) 
دبیرستان شهید بهشتی  ( معاون پیش دانشگاهی ) 
معاونت  مدرسه آندی  منطقه 2 
دبیرستان غیر دولتی پیشگام 

تالیفات و سوابق پژوهشی :

 

روز های حضور و کلاس :

همه روزه