فعالیت های فرهنگی ، هنری دبیرستان پیشگام در سال تحصیلی 1403-1402
 
کسب مقام اول معرق کاری توسط عرفان فلاح ( مقام اول کشوری ) 
کسب مقام اول فیلم کوتاه  توسط حسین شمیل شوشتری  ( مقام اول استانی)
کسب مقام اول فیلم مستند توسط آرتین پشنگ  و راهیابی به مسابقات کشوری 
مقام اول گروه همنوازی و راهیابی به مسابقات کشوری 
مقام اول استان تاتر زنده و عروسکی
مقام اول تکنوازی استانی توسط هیراد فخری 
مقام اول صحیفه سجادیه ، نهج البلاقه ، انشای نماز و احکام  توسط ( پارسا حقیقت ثابت - آرتین پشنگ - مهدی شیرین - پارسا احمدی ) 
حضور در جشنواره نوجوان سالم و راهیابی به مسابقات استانی و کشوری 
حضور در جشنواره سفیران سلامت و راهیابی به مسابقات اسانیو  کشوری 
حضور در جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری و راهیابی به مسابقات استانی و کشوری 
حضور در جشنواره نوجوونیم تهران  و راهیابی به مسابقات استانی و کشوری 
 
 
 
 
فعالیت های فرهنگی ، هنری دبیرستان پیشگام در سال تحصیلی 1402-1401
 
شرکت در جشنواره فرهنگی هنری فردا 
شرکت در جشنواره قرآن ، عترت و نماز 
شرکت در جشنواره نوجوان سالم 
شرکت در جشنواره سفیران سلامت 
شرکت در جشنواره تجارب برتر 
شرکت در جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری 
و . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
فعالیت های فرهنگی ، هنری دبیرستان پیشگام در سال تحصیلی 1401-1400
 
شرکت در جشنواره فرهنگی هنری فردا 
شرکت در جشنواره قرآن ، عترت و نماز 
شرکت در جشنواره نوجوان سالم 
شرکت در جشنواره سفیران سلامت 
شرکت در جشنواره تجارب برتر 
شرکت در جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری 
و . . . 
 
 
 
فعالیت های فرهنگی ، هنری دبیرستان پیشگام در سال تحصیلی 1400-1399 
 
برگزاری کلاس های آموزش خانواده 
شرکت در جشنواره فرهنگی و هنری فردا 
شرکت در جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری 
شرکت در جشنواره نوجوان سالم 
شرکت در جشنواره سفریان سلامت 
شرکت در جشنواره قرآن، عترت  و نماز 
شرکت در جشنواره تجارب برتر 
شرکت در جشنوارها و مناسبت های ملی و مذهبی 
مقام برتر نقالی ، مقام برتر بازیهای رایانه ای، مقام برتر انشاء نماز و مقاله ، مقام برتر مسابقات قرآن، عترت، نماز، مقام برتر نقاشی و طراحی ، مقام برتر عکاسی ، فیلم کوتاه ، داستان نویسی ، شعر ، خوشنویسی ، وبلاگ  و . . . 
مقام برتر نهج البلاغه ، صحیفه سجادیه، قرائت قرآن ، تفسیر قرآن و احکام و . . . 
 
 
 
 
 
 
مقام های احراز شده در مسابقات فرهنگی و هنری وقرانی ، ادبی دبیرستان پیشگام   سال تحصیلی 1400-1399
 
شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری فردا 
 • مقام اول تکنوازی سنتور / مهران ولی اوغلی 
 • مقام اول تاتر عروسکی / عرشیا عرب 
 • مقام اول فیم داستانی / علیرضا خسروانی 
 • مقام اول فیلم مستند / عرشیا عرب 
 • مقام دوم منطقه رشته نقالی / عرشیا عرب 
 • مقام برتر نقد بازی رایانه ای / سید شروین اسمعیلی 
 • مقام برتر نقد بازی رایانه ای / سامان طالبیان 
 • مقام برتر وبلاگ نویسی منطقه / ماهان محمدی
شرکت در جشنواره سفیران سلامت 
 • مقام اول فیم کوتاه داستانی / علیرضا خسروانی 
 • مقام اول عکاسی / امیرحسین گلپریان 
 • مقام برتر فیلم کوتاه مستند / عرشیا عرب
 • مقام برتر عکاسی / ماهان محمدی 
شرکت در مسابقات قرآن ، عترت و نماز 
 • مقام سوم قرائت / محمد باقر باقری نژاد 
 • مقام دوم صحیفه سجادیه / پویا خواجه زاده 
 • مقام سوم تفسیر قرآن / محمد حسن ابراهیمی 
 • مقام دوم انشای نماز / علیرضا خسروانی 
شرکت در مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری 
 • مقام اول منطقه نقاشی / آرمان بابایی نژاد 
 • مقام اول منطقه شعر / نیما رضایی آشتیانی 
 • مقام اول منطقه عکاسی / امیر حسین بدرلو 
 • مقام اول منطقه پوستر  / ماهان محمدی 
 • مقام اول منطقه  خوشنویسی / سید علیرضا هاشمی 
شرکت در جشنواره تجارب برتر کشوری  
 • لوح سپاس و شایسته تقدیر / همکار گرامی جناب آقای سمیر خالدی فرد 
شرکت در جشنواره نوجوان سالم 
 • مقام اول فیلم داستای  / علیرضا خسروانی 
 • مقام اول فیلم مستند / عرشیا عرب 
 • مقام اول عکاسی / امیرحسین بدرلو 
 
 
معاونت پرورشی دبیرستان پیشگام