کانال تلگرام پایه های مختلف

کانال های آموزشی در پیام رسان تلگرام 
دانش آموزان عزیز جهت استفاده از تدریس دبیران در پایه های مختلف و همچنین آگاهی از پیام ها و اطلاع رسانی های  دبیرستان  می توانند از کانال های زیر استفاده کنند:
 
دهم دبیرستان :                       Pishgam_P10@
یازدهم دبیرستان :                    Pishgam_P11@
دوازدهم دبیرستان :                  Pishgam_P12@