آیین نامه انضباطی دبیرستان پیشگام

 آیین نامه انضباطی دبیرستان پیشگام

هر دانش آموز در طول سال تحصيلی  موظف است موازين اسلامي و انضباطي و مقررات آموزشي و پرورشي را در رفتار و اخلاق خويش به شرح زير معمول دارد :

1   ادب و احترام نسبت به  كاركنان واحد آموزشي  را رعايت نمايد.

2   حسن رفتار، اخلاق و همكاري با ساير دانش آموزان و احترام به حقوق اجتماعي دانش آموزان ديگر را رعايت نمايد .

3   سعي شايسته در تحصيل، يادگيري و فعاليتهاي علمي داشته و از دستورات آموزشي و تربيتي اطاعت نموده همچنين درفعاليت ‌هاي ‌اجتماعي دبیرستان ، انجام فرائض ديني و... شركت فعال داشته باشد.

4   ورود و خروج به موقع در دبيرستان ( مطابق با برنامه آموزشی و پرورشي ) داشته و در مراسم صبحگاهي ضمن رعايت انضباط ، فعاليتي بايسته و شايسته داشته باشد. ( از خروج دانش آموزان بدون حضور اولیاء محترم معذوريم . )

تبصره 1 دانش آموز به هيچ وجه نبايد بعد از حضور دبير، به كلاس وارد شده  مگر با اجازه و هماهنگي  مسئولين پايه و در راهرو و كلاس نظم  و انضباط را رعايت نمايد.

تبصره 2 حضور در دبیرستان در غير از ساعات مقرر ( جهت انجام فعاليت هاي پرورشي ، اجتماعي ، درسي ، ورزشي و ... منتسب به دبيرستان) منوط به كسب اجازه كتبي از اولیاء محترم  و با اطلاع و موافقت مسئولان اجرایی دبیرستان مي باشد.

5 در كلاس درس طبق برنامه هفتگي حضور مرتب و منظم داشته و از غيبت هاي غير موجه پرهيز نمايد .

تبصره 3 در صورت غيبت دانش آموز از مدرسه لازم است اولیاء محترم  دانش آموز با حضور در واحد آموزشي حداكثر تا ساعت 8:30 صبح همان روز علت غيبت را به معاونین مربوطه اطلاع داده و با ارائه دلايل شفاهي يا گواهي كتبي معتبر نسبت به توجيه علت غيبت دانش آموز اقدام نمايد. تشخيص  و موجه نمودن غيبت دانش آموز با مسئولان دبیرستان است  و در صورت موجه شناخته نشدن غيبت بر اساس مقررات از نمره انضباط دانش آموز كسر مي گردد.

6   بهداشت فردي را رعايت نموده و با کمک و یاری دانش آموزان ديگر در پاكيزه نگه داشتن فضاي كلاس و دبيرستان همكاري نمايد.

7   دانش آموز به هنگام حضور در مدرسه موظف است از پوشش ساده و مناسب استفاده نموده و از پوشيدن لباس هاي آستين كوتاه، آرم دار، شلوارهاي تنگ و كوتاه وكفش هاي نامناسب خودداري نمايد .

8   اصلاح موي سر متناسب با شئونات دانش آموزي و قوانين دبيرستان بوده و  موي سر نبايد بلند يا مدل دار و نا متعارف باشد .

9 دانش آموز جهت حفظ تقدس و جايگاه مقام دانش آموزي موظف است شئونات در خور شخصيت دانش آموزان را در خارج از مدرسه و هر زمانی كه به مدرسه مراجعه مي نمايد نيز رعايت نماید.

تبصره 4 -رعايت حال همسايگان در هنگام ورود و خروج و در زمان درس تربيت بدني الزامي بوده و از تجمع جلوي درب ورودي و خيابان و كوچه هاي مجاور دبيرستان بپرهيزيد.

10 از همراه داشتن اشياء گرانبها ، تجملي و زينتي و وسايل غير آموزشي غير مجاز از قبيل هر نوع نشريه، CD  ، فلش،  وسایل بازی الکترونیکی، تلفن همراه، نوت بوك، لپ تاپ ، انگشتر و گردنبند و ... در واحد آموزشي جداً خودداري نمايد . در غير اين صورت مدرسه مطابق با ایین نامه های انظباطی با دانش آموز خاطی برخورد خواهد نمود.

 

تبصره 5 : همراه داشتن تلفن همراه طبق دستورالعملهای آموزش و پرورش تخلف شدید انضباطی محسوب میگردد و در صورت مشاهده توقيف  شده و علاوه بر كسر نمره انضباط مسترد نخواهد شد.

11   از هر گونه خريد و فروش در واحد آموزشي خودداري نمايد .

12   حفظ و مراقبت از وسايل خويش و نگهداري از اموال و تجهيزات ساختمان از وظايف و مسئوليت هاي دانش آموز بوده و در صورت ايراد خسارت موظف به جبران آن مي باشد .

13  به منظور رعايت مسائل ايمني و حفاظتي در واحد آموزشي ، دانش آموز بدون حضور و اجازه دبير و مسئول مربوطه حق استفاده از تجهيزات فني ، آزمايشگاهي ، صوتي و تصويري و ... را ندارد .

14   در صورتي كه اولياء دانش آموز در هر يك از جلساتي كه در مدرسه تشكيل مي شود حضور نداشته باشد به منزله عدم ارائه دعوت نامه از طرف دانش آموز به ولي تلقي شده و موضوع در پرونده انضباطي دانش آموز درج و از نمره انضباطي وي كسر  مي گردد .

15   از هر نوع شوخي اعم از خطرساز و توهين به شخصيت ديگران و همچنين از حرکات ورزشی خطرناک در راهرو و حياط  دبيرستان درساعت تفريح و... پرهيز نمايد.

16   هر دانش آموز داراي يك پرونده انضباطي نزد معاونین پايه مي باشد كه كليه ي موارد انضباطي از قبيل تشويق ها و همچنين غيبت، تاخير، بي نظمي، عدم انجام تكاليف ، همراه داشتن وسايل غير آموزشي و ... در آن ثبت شده و مبناي نمره  انضباط  دانش آموز قرار مي گیرد.

17 -  دانش آموز موظف است كه تكاليف خواسته شده از طرف دبيران را به احسن وجه انجام داده و به هر دليلي از شوخي، رفتار های ناشايست و ... در كلاس درس بپرهيزد و در صورت مشاهده و گزارش توسط دبير مربوطه مطابق با مقررات با وي برخورد و علاوه بر كسر نمره انضباط در پرونده تحصيلي وي ثبت مي گردد.

18 -  دانش آموز موظف است لوازم و وسايل آموزشي (كتاب و كتابهاي كمكي، جزوه و دفاتر مربوطه) را همراه داشته باشد.

19 -  دانش آموزان در زمان استراحت دبيران نبايد در محل استراحت ايشان حضور داشته باشند (به غیر از زمان هایی که اولیاء محترم جهت ملاقات با دبیران حضور دارند.) 

20 - دانش آموزان در زمان برگزاري آزمونها موظفند به موقع در جلسات حاضر شده و از آوردن وسايل اضافي، كتاب و جزوه و ... در جلسه امتحان بپرهيزند.

21-هم چنین این واحد آموزشی از دانش آموزان کوشا و ساعی در امور انضباطی تقدیر به عمل می آورد.

22-توجه: در صورتی که فرزند شما دارای شرایط خاص از قبیل بیماری و ... که می بایست مورد توجه ویژه مدرسه قرار گیرد حتماً با اولیاء دبیرستان در میان بگذارید.

 

موارد خاص:

  • هرگونه فعاليت خارج از برنامه بايد با اطلاع و هماهنگي معاونين اجرايي و پايه انجام پذيرد.
  • دانش آموزان پس از تعطيلي آموزشگاه به هيچ وجه حق حضور در  دبيرستان را بدون هماهنگي با اوليا و مسئولين پايه ندارند.
  • اوليا محترم و دانش آموزان عزيز موظفند كه به نامه ها و پيامهاي ارسالي پاسخ بموقع دهند.

 

 دانش آموزاني كه راهنمايي هاي تربيتي آموزشي در آنها مفيد و موثر واقع نگردد با رعايت ترتيب ذيل مورد تذكر و تنبيه قرار مي گيرند:

 

  1. تذكر يا اخطار شفاهي به طور خصوصي
  2. تذكر يا اخطار شفاهي در حضور والدين  و كسر از نمره انضباط
  3. اخطار كتبي به دانش آموز بدون درج در پرونده تحصيلي و كسر از نمره انضباط

 

تبصره 6 : كليه موارد فوق الذكر جهت ثبت سوابق دردفتر انضباطي درج مي گردد .

  1. اخطار كتبي به دانش آموز با درج در پرونده همراه با كسر نمره انضباط.
  2. اخطار كتبي و کسر نمره انضباط در هر مرتبه و در صورت تكرار، اخذ تعهد كتبي از دانش آموز و ولي او به منظور عدم تكرار موارد مشابه .
  3. اخراج موقت از مدرسه به مدت يك تا سه روز و اطلاع به ولي دانش آموز به طور حضوري و درج در پرونده با هماهنگي شوراي آموزشي و اداري .
  4. عدم پذيرش در اين واحد آموزشي در سال بعد با هماهنگي شوراي آموزشي و اداري .

نکته 1 :کسب اطلاع از وضعیت عمومی، رفتاری و انضباطی دانش آموزان مگر در موارد خاص و با صلاحدید مسئولان دبیرستان، تنها مختص  به اولیای دانش آموزان می باشد .

نکته 2 : در صورت هر گونه تغییر در آدرس منزل یا محل کار و شماره تلفن مراتب را در اسرع وقت به دفتر دبیرستان اطلاع دهید.