موسس مجتمع آموزشی پیشگام

موسس مجتمع آموزشی پیشگام

  

 

 

سعید پیشداد در سال 1334 در تهران به دنیا آمد . پس از انجام تحصیلات متوسطه در دبیرستان های علوی و دارالفنون ، در سال 1353 به دانشگاه تهران راه یافت . و به تحصیل در رشته ی علوم سیاسی پرداخت . پس از اتمام این دوره ، در آزمون فوق لیسانس روابط بین الملل شرکت کرد (سال 1358) . و با کسب رتبه ی نخست ، پذیرفته شد . این تحصیلات ، در آغاز انقلاب فرهنگی ، با هفت سال توقف همراه گردید . چندی بعد ، تحصیل در مقطع دکتری همان رشته را به پایان رساند .

وی در سال 1358 به وزارت آموزش و پرورش پیوست . در آغاز خدمت ، به تدریس در دبیرستان شهید دکتر بهشتی در منطقه ی 2 تهران پرداخت . هم زمان ، با دفتر تحقیقات و برنامه ریزی کتاب های درسی همکاری می کرد . و در تألیف چند کتاب برای دانش آموزان مشارکت داشت . از سال 1361 تا 1363 به مدت دو سال ، مدیریت آن مدرسه را بر عهده گرفت . پس از استعفاء ، دوباره به تدریس پرداخت . در سال 1365 بار دیگر مدیر همان دبیرستان شد . که شش سال ادامه یافت . پس از استعفاء ، دبیرستان غیر دولتی پیشگام را در منطقه ی دو بنیاد نهاد (سال 1373) . و مدیریت آن را برعهده گرفت و به مدت 15 سال ، ادامه یافت . عشق به دانش آموزان ، او را در دبیرستان ماندگار ساخته و کار در آن جا را به دانشگاه و پست های اداری ترجیح داده است .